Poznáme totalitu?

Po několika diskusích, jak velké je nebezpečí totality a kdy ji včas rozpoznat bych rád definoval poznávací znaky totalit. Některé jsou „jen“ varovné a je třeba jejich kombinace, aby se už o totalitě dalo mluvit, jiné již značí totalitu samy