Z Rakouska zaznělo, že Islám by měl být zakázaný jako fašismus. Protože je to názor, který nachází odezvu i u nás, rád bych se zeptal jak si takový zákaz přestavují ti, kteří pro něj horují.
jak je vlastně zakázán fašismus?
Co byly hlavní taháky italského fašismu a co z toho je zakázáno?
S tímto šel Benito Mussolini do voleb:

  1. Všeobecné volební právo s kandidátní listinou podle regionů a poměrné zastoupení, volební právo a právo být volen pro ženy
  2. Snížení aktivního volebního práva na 18 let a pasivního na 25 let
  3. Zrušení Senátu
  4. Vytvoření Národních rad práce, průmyslu, dopravy, sociální hygieny, komunikací a podobně zvolených společenstvím jednotlivých profesí, jež by měly legislativní pravomoci a zároveň právo volby generálního komisaře, jenž by měl ministerské pravomoci
  5. Rychlé vyhlášení zákona ustanovujícího osmihodinový pracovní den pro všechny pracující
  6. Minimální mzdu
  7. Účast zástupců pracujcích na technickém chodu průmyslu
  8. Povolit proletářským organizacím, pokud jsou toho schopné jak morálně tak technicky, správu průmyslu, nebo veřejných služeb
  9. Rychlou a konkrétní organizaci železnice, dopravního a přepravního průmyslu
  10. velkou mimořádnou progresivní daň z kapitálu, tedy opravdové částečné vyvlastnění všeho bohatství

Ostatní body se týkaly pak přímo poválečné Itálie reparací a jiných lokálních problémů, tak ty neuvádím.
Když projedeme těch 10 bodů, tak ke každému můžeme připsat minimálně jednu současnou českou stranu, která to v programu má také a co hůř skoro u každého programu vidíme, že funguje dosud.
takže je tedy jen zakázáno takovéto žvásty nazývat fašistické a postavit se za ně.
Jak tedy ten zákaz funguje?
Nijak.
Možná se zavře pár blouznivců, kteří si na tričko místo komunistického vraha dají jiného, který je zakázaný.
Myšlenka si žije dál, jen se jinak jmenuje. A protože se málokdo namáhá číst něco o historii, tak je spokojen, že ti fašouni jsou zakázaní.
Co by tedy znamenal zákaz islámu?
Obávám se, že opět nic.
Z práva šaria by se stalo něco jako progresivní a spravedlivější právní systém, podporující tradiční hodnoty.
Z muslimských škol by se staly alternativní kroužky upřednostňující zájmy zdravého vývoje dítěte.
Finance by nešly třeba ze Saudské Arábie, ale z neziskovky, kterou by podporoval fond se sídlem třeba ve Francii.
Ze „zakázaných“ mešit by se stala komunitní centra pro lepší integraci menšin apod.
V podstatě by se nezměnilo nic, islám by se dále pokoušel expandovat, jako každé podobné hnutí, které o sobě tvrdí, že je to jediné správné. A že jich máme i dnes přehršel.
Ať je to zmíněný fašismus, komunismus, různá multikulturní hnutí.
Tedy ne zákaz podobných nesmyslů, ale důsledné trvání na sekularizaci státu. A o to větší snaha o co nejmenší úlohu státu na život jednotlvce. Pak bude skoro jedno co který bloud hlásá. Pokud se stát nebude lidem vměšovat do života a hodnotit je zcela zvrhle podle jejich „přínosu pro stát“ bude skoro jedno co podobní pitomci hlásají.