Tak přes veškeré ujišťování, že kvóty pro umísťování utečenců z Afriky mezi členské země nejsou vůbec na pořadu dne, o nich včera evropský parlament hlasoval a vyzval komisi, aby tyto kvóty závazně zavedla. Komise tak jistě učiní a pak tedy o tom komu pomůžeme, nebudeme rozhodovat my, ale úředník v Bruselu, který závazně určí, koho zde ubytujeme, ošatíme a budeme živit.

Zkušenosti z Itálie ukazují, že na těch bárkách je jen velmi málo kvalifikovaných dělníků, inženýrů nebo lékařů, kteří by za jistých okolností mohli být platnými členy naší společnosti.

Zato je tam dost muslimů, kteří neváhají ani na moři na útěku za „záchranou života“ topit a masakrovat ostatní uprchlíky, jen proto, že vyznávají jiného mesiáše a topí křesťany.

A kdo že pro to hlasoval z našich poslanců? TOP09 a ČSSD asi nikoho nepřekvapí, byť Sobotka neustále ujišťuje, že něco takového nehrozí, ale tomu kdo tohle volil není beztak pomoci a tak se jména  Keller(ČSSD), Poche(ČSSD), Poc(ČSSD), Sehnalová(ČSSD), Niedermayer(TOP09), Polčák(TOP09) a Štětina(TOP09) dala čekat.

Ale že „křesťanští“ „demokraté“  Šojdrová,Svoboda a Zdechovský podpoří vlnu muslimů do republiky to mě dost překvapilo.

Místo efetktivního řešení problémů v zemích odkud uprchlíci pocházejí jim dáme najevo, ať se nebojí přijet, bude o ně postaráno.
A jak by takové řešení mohlo vypadat?
V první řadě bych rád viděl volný obchod mezi Afrikou a Evropou. Jistě by volný obchod tamním zemědělcům pomohl, většina Afriky je dost úrodná aby se tamní obyvatelstvo zemědělstvím uživilo.  Proč tedy nepodpořit raději místní obyvatele v tom aby byli schopni se uživit ve své zemi.
Časem by se i tam vytvořila třída svobodných zemědělců, kteří by pak mohli působit na své okolí nejen tím, že by dávali práci těm, kteří půdu nevlastní, ale jejich děti by jistě vyjížděly studovat a vracely by se poučeny o tom, jak se svobodně žije lépe než pod diktátory, které Evropa a USA tu podporují, tu svrhávají a tím tyto země dostávají do stále většího chaosu a vyvolávají další a další krveprolití.
Ale místo toho dále podporujeme vůdce, kteří jsou zrovna pro někoho výhodní a tímto nařízením vytvoříme masu lidí, kteří po počáteční vděčnosti za pomoc začnou volat po dalších a dalších penězích a privilegiích. Příkladů z dávné i nedávné historie známe mnoho.
Proto vám nevážení výše zmínění poslanci neděkuji a jste spoluviníky dalších a mnohem hlubších problémů nejen těchto utečenců, ale i jejich domovských zemí a v nepsolední řadě i té naší, za kterou jste do parlamentu byli zvoleni.