Mám za sebou výživnou kontaktní kampaň, na které mě už čeká jen jedna nebo dvě zastávky, takže o oargumentech voličů toho vím už celkem dost.
Voliči, pro které bychom byli přijatelní často uvádějí často  stejné strany, které mají „ve výběru“ spolu s námi.
Jsou to Piráti, SPD, ODS a TOP 09
O našem programu jsem toho já i ostatní svobodní  už napsali dost a těsně před volbami ještě napíši podobný traktát i o naší straně a jejím programu.

Teď se však zaměřit na to, proč bychom neměli být ve „spotřebitelově“ koši s výše uvedenými stranami.
Svobodní prosazují hlavně svobodu jednotlivce a to jak v občanském životě, tak občana považujeme za hodného stejných práv, i když začne podnikat a založí firmu. To je, jak jsem při pročítání programů největší rozdíl mezi námi a ostatními.
Tento výčet si neklade politologické ambice, nechci ani škatulkovat pojmy jako rasisté, komouši, apod. Nehodnotím ani i to, jak se strany chovaly když byli u moci.
Jen jsem vybral ty body programů, které mi přijdou jako ty, které omezují svobodu jednotlivce.
Tak tedy:

Piráti:
Stop vyvádění zisků nadnárodních firem. Zisk vytvořený v Česku bude u nás i daněn
Ve svobodné společnosti investor riskuje a investuje do podniku a pokud se zadaří(což zdaleka není vždy) má přece nárok na to aby si s vydělanými penězi dělal, co chce. Je to jako kdyby jste kopili ruinu domu na vesnici investovali do její opravy a poté ji se ziskem prodali, ale starosta té vesnice vám nařídil, že všechny vydělané peníze musíte utratit v místním konzumu, nebo hospodě a ještě lépe, by vám poradil za co.

Posílíme motivaci firem, aby větší část zisku investovaly u nás či rozdělily zaměstnancům“
Podpoříme jednotný daňový základ firem v EU.
jistě ještě více prohloubíme závislost na EU a jejich daňových zákonech, aby případní investoři už vůbec neměli motivaci investovat jinde. Daňová konkurence drží výši daní alespoň trochu na uzdě, jakmile bude jednotná, není cesta, jak daně snížit

Podpoříme sektorovou daň pro banky, telekomunikace, vodárny a jiné trhy.
To je opět čiro čirý socialismus. Takže nyní jsou to banky a vodárny, za chvíli, až dojdou peníze, na ty další fantasmagorie, které jsou v programu, to budou třeba pekaři, nebo programátoři.

Dosadíme silné vedení regulačních úřadů, které dohlédne, že daň nedopadne na spotřebitele. 
Na spotřebitele daň dopadne!
Logicky, pokud se někomu zvýší náklady, snaží se, aby mu zůstalo minimálně stejně.
Asi jako když se vám zvýší náklady, budete se snažit vyjednat si vyšší plat, teď by existoval úřad, který by vám zvýšení platu zakázal

Zřídíme kancelář státního architekta. Ve spolupráci s krajskými a obecními architekty pomůžeme rozvíjet kvalitní prostředí měst a zejména venkova.
Další úřad který bude odsávat peníze, navíc se zcela jistě objeví spousta sporů, kdo by tím architektem být měl a kdo ne.

Zavedeme moderní legislativu pro sdílenou ekonomiku (Airbnb apod.)
Sdílená ekonomika je sdílenou právě proto, že ji zákony zatím nešněrují, nechci žít ve světě, kde mi kde kdo bude diktovat to, jak se s někým mám domluvit na něčem, co je pro nás oba výhodné.

Jednoduchý plán pro vyšší mzdy. Snížíme daně z příjmu, podpoříme průběžné zvyšování státních platů a minimální mzdy. Celoživotní vzdělávání z peněz EU a podpora sociálního podnikání
Snížíme daně a tak budeme mít méně peněz, ale za těch méně peněz ještě navíc lépe zaplatíme státní zaměstnance a jejich vzdělávání. A navíc podpoříme vybrané kamarády, jejichž podnikání označíme za sociální. Opět podobné jako kdyby ve vašem oboru zákon stanovil jednotný plat, jaká bude motivace vás se zlepšovat a vašeho zaměstnavatele vás jako zaměstnance udržet, když ví, že jinde nedostanete nic lepšího.

Necháme experty zpracovat analýzu jak zvládnout budoucí společenské změny. Variantou je základní příjem v rámci EU.
I o toto se pokoušeli komunisté, naplánovat budoucnost a zajistit aby měli všichni stejně. Navíc kde na ten základní příjem chtějí vzít, pokud tak moc chtějí snižovat daně? Vzpomeňtě jak ekonomicky dopadl komunistický blok

Zajistíme snížení cen volání a dat: Zastavíme lobbing telefonních operátorů. Inspirujeme se v Polskua donutíme trh mobilních operátorů ke konkurenci…. Evropské dotace na lepší Internet rozdělíme bez narušení tržního prostředí.

Operátory ke konkurenci nejlépe donutíte tak, že je naopak nebudete regulovat. Automechaniky ke konkurenci, snížení cen  a lepší kvalitě také nedonutil zákon o výměně oleje, ale to, že kdo chce, si servis může otevřít.

SPD:

Stát musí být garantem bezpečí a strážcem práva a svobody. Prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným.
Solidarita už z podstaty věci musí být dobrovolná, jinak to není solidarita, ale loupežné přepadení, ať už pohnutky jsou sebeušlechtilejší. Podobně argumentují i největší odpůrci Okamury, jen se liší v tom, kdo je ten „potřebný“ já chci podpořit koho uznám za vhodné já, abych tomu mohl říkat solidarita

Zahraniční korporace vyvádí z naší země zároveň stamiliardové zisky získané na úkor nízkých mezd lidí. Toto musí skončit. Budeme prosazovat, aby byla zavedena povinnost korporací nadpoloviční většinu zisku zpětně investovat v ČR
Tady je Okamura na jedné lodi s piráty, takže stejný argument

Vlajková loď tohoto hnutí je islamisus a boj proti multikuralismu
Stát nemá co mluvit do náboženství, víry, nebo názoru. Stát a jeho složky mají zasahovat proti každému, kdo páchá násilí, bez ohledu na to, pod jakou ideologií se zrovna schovává. Každý zločin se dá vyložit tak, že je přínosem pro jistou skupinu lidí. Jedni chtějí omezovat lidí, protože věří v jedno, druzí zase proto že hlásají ono a ve finále jsou všichni stejní. Je zajímavé, že v USA, kde je svoboda slova, na rozdíl od nás, garantována ústavou nedošlo nikdy k nějak masivnímu vzestupu komunistů, fašistů a podobných hnutí, zatímco po evropě, kde vždy najdeme ochonté zakazovače rostou a sílí…

ODS:
Téměř žádný rozdíl od předchozích až na „vznosné myšlenky“, které ji mají označit za pravicovou.
Vhodné legislativní podmínky pro rozvoj sdílené ekonomiky.
Totéž co jsem psal u pirátů

Proexportní politiku, která zajistí podporu našim firmám, jež potřebují otevírat nové a rozšiřovat stávající trhy
Podpoříme vybrané firmy (co za to asi budeme chtít?) aby měly lepší podmínky než ty, které nevyvážejí. Opět dělíme podnikatele, nechme lidi podnikat, jak uznají a kde uznají za vhodné.

Zavedení vysokorychlostního internetu na celém území České republiky.
Kdo zavede? Opět vybrané firmy? A za čí peníze?

Požadujeme pravidelné přezkoumání účelnosti a efektivity zákonů a vyhlášek nejpozději po pěti letech od jejich zavedení.
nechci čekat pět let na to, abych zjistil, že zákony podobné těm výše zmíněným jsou kravina, to se má dělat před přijetím, tedy ještě lépe před nepřijetím.

TOP09:

Ti si na pravicovou stranu už ani nehrají
Zajistíme dostatek kapacit pro organizované mimoškolní aktivity ve školách po vyučování
I mimoškolský život dětí musí být organizovaný politikem

Zlepšíme existující kontrolní mechanismy státního financování sportu a budeme pečlivě hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.
Další úřad, tentokrát hlídající aby i ti správní sportovci dostali to, o čem rozhodneme my

Zajistíme efektivní výběr daní, a to včetně velkých nadnárodních firem.
A zase ty nadnárodní firmy. To lidi chtějí slyšet, tak jim to dáme, budeme dělit firmy na „naše“ a cizí“. U lidí to „TOPKA“ odsuzujue, ale jakmile cizinec podniká, je to podezřelý cizák, který nás chce okrást – To volte klidně Okamuru
Podpoříme inovace v malých a středních firmách.
Takže zase se bude vybírat koho podpoříme, jen to nebude Agrofert, ale jiní

Zrušíme neefektivní dotační tituly a ušetřené peníze dáme přímo obcím.
Každý dotační titul je neefektivní, co takhle fiskální svoboda obcí? Daně které obec vybere zůstanou jí a bude se jen poměrnou částí podílet na financování nezbytných úloh státu? Ale to bychom nemohli plnit ty nesmysly výše naspané.

Takže pokud jsme byli ve skupině s těmito stranami a po přečtení těchto řádků jste se přesto rozhodli pro ně, pak nejsme stranou pro vás. Pokud jste si uvědomili jak rozdílní jsme je to jen dobře a pokud vás ta rozdílnost motivovala k tomu nás volit, přímo skvěle.
V pátek a v sobotu volte podle svého přesvědčení, abyste poté nelitovali toho, co vámi zvolení zase provádějí, oni vám to říkali předem.