Jak jsem byl mučitelem dětí

Jednou z mých profesí je i golfový rozhodčí. To přináší spoustu možností setkat se s mnoha novými lidmi. Díky naší golfové federaci jsem byl vybrán a vyslán na mezinárodní školu administrátorů a rozhodčích, do veleslavného St.Andrews ve Skotsku, kde golf začal a