Pondělní glosa 6.5.2019

Předvolebním Českem buráci „problém“ dvojí kvality potravin. Zcela správně někteří poukazují na to, že v Německu se nakoupí levněji a kvalitnější zboží než u nás. S tím musím souhlasit, neboť sám často do Německa potraviny nakupovat jezdím. A soudě podle